Narsisti oikeusriidan osapuolena

10.11.2015Mikä on narsistinen persoonallisuushäiriö

Narsistinen persoonallisuushäiriö on pitkäaikainen psyykkinen häiriö, jolle on tyypillistä erilaiset suuruuskuvitelmat, kohtuuttoman voimakas ihailuntarve sekä empatian puute. Narsistiset henkilöt kokevat olevansa erityisen tärkeitä, ainutlaatuisia ja ylivertaisia yksilöitä, minkä vuoksi he odottavat saavansa erityiskohtelua. Heillä on epärealistiset, yliarvioidut kuvitelmat omista kyvyistään, eivätkä he kykene myöntämään epäonnistumisiaan. Heiltä puuttuvat syyllisyyden- ja häpeäntunteet, ja he voivatkin ilman tunnontuskia esimerkiksi valehdella tai käyttää muita häikäilemättä hyväkseen.

Riidan vaikeat lähtökohdat

Riita-asia on lähes aina lähtökohdiltaan vaikea, mikäli sen toisena osapuolena on narsistinen henkilö. Riidan taustalla voi olla esimerkiksi vuosia kestänyttä alistamista ja hyväksikäyttöä, joiden seurauksena narsisti on saanut uhrinsa itsetunnon täysin murennettua. Joskus uhri on niin uupunut ja alistettu, ettei hän enää hahmota omia oikeuksiaan tai jaksa puolustaa niitä. Uhri voi myös pelätä narsistista henkilöä niin paljon, ettei hän uskalla nousta tätä vastaan.

Joskus uhri yrittää niin epätoivoisesti päästä irti narsistin otteesta, että hän on valmis melkein mihin tahansa. Hän voi esimerkiksi allekirjoittaa itselleen epäedullisen sopimuksen vain päästäkseen alistajastaan eroon. Narsistin vaatimuksille ei kuitenkaan ole ylärajaa. Hän voi jatkaa uhrinsa riistämistä niin kauan, että tämän on lopulta pakko lähteä puolustautumaan oikeusteitse.

Riitaan ei aina tarvita kahta osapuolta

Narsistiselle henkilölle oikeudenkäynnin todellinen tarkoitus on usein aivan muu, kuin mistä siinä on muodollisesti kyse. Hänelle riidan kohteena oleva asia voi olla toissijainen. Todellista riitaa ei osapuolten välillä aina ole edes olemassa, vaan narsisti käyttää oikeudenkäyntejä omien kieroutuneiden tarkoitusperiensä saavuttamiseen.

Narsistinen henkilö nauttii toisten kiusaamisesta ja alistamisesta. Hänelle oikeudenkäynnit voivatkin olla vain yksi keino uhrinsa henkiseen ja taloudelliseen näännyttämiseen. Oikeudenkäyntien perimmäisiä syitä voivat olla esimerkiksi uhrin pelottelu, vallankäyttö tai narsistia loukanneiden tekojen kostaminen.

Tukea selviytymiseen

Jokainen kanssamme eri mieltä oleva ei ole narsisti. Mutta oikeasti narsistinen henkilö pystyy sangen usein huijaamaan niin sosiaaliviranomaisia, poliisia, tuomioistuinta kuin jopa omaa avustajaansakin. Narsisti tietää, kenen suosiosta hänelle kulloinkin on suurin hyöty, ja kääntää sanomisensa sen perusteella.

Riita-asian selvittäminen narsistisen henkilön kanssa on toiselle osapuolelle yleensä uuvuttavaa, turhauttavaa ja ahdistavaa. Narsisti on vastapuolena vaikeasti ennakoitava, nopealiikkeinen ja äärimmäisyyksiin taipuvainen. Hän puolustautuu raivokkaasti ja keinoja kaihtamatta.

Terapeuttien tarjoamat palvelut ja vertaistuki auttavat narsistin uhria arjessa selviytymisessä. Lisäksi oikeudellinen apu voi olla hänelle tarpeen, mikäli hän kokee, ettei pärjää narsistille yksin. Asiantunteva avustaja valvoo päämiehensä etua ja oikeutta, sekä hoitaa kaikki riita-asian ratkaisemiseen liittyvät käytännön asiat.