Perintöoikeus


  • Laadin perintöoikeudellisia asiakirjoja:

    • testamentteja
    • perukirjoja
    • ositus- ja perinnönjakosopimuksia

  • Avustan asianosaisia ositus- ja perinnönjakoasioissa.