Internetiin liittyviä rikoksia

6.3.2016


Sähköisten rikosten osuus poliisin tilastoissa kasvaa jatkuvasti. Hyvin pian olemme tilanteessa, jossa ne ylittävät määrältään kasvokkain tehtävät rikokset.

Vaikka useimmat lait on kirjoitettu ennen internetin yleistymistä, voimassa olevat lait koskevat myös nettiä. Se, mikä on laitonta muutoinkin, on laitonta myös netissä. Lisäksi tietotekninen nopea kehitys tuo koko ajan mukanaan uudenlaista rikollista käyttäytymistä. Niinpä lainsäätäjä joutuu aika ajoin tarkentamaan perinteisiä rikoksia koskevia säännöksiä, sekä säätämään aivan uusia lakeja, joissa huomioidaan entistä paremmin netin erityispiirteet.

Kiusaaminen

Nettikiusaaminen on nykyään valitettavan yleistä, ja se liittyy usein reaalimaailmassa tapahtuvaan kiusaamiseen. Nettikiusaamista pidetään yleisesti nuorten ongelmana, mutta yhä useammin myös aikuiset syyllistyvät siihen. Nuorten osalta kiusaaja on yleensä tuttu, ja aikuisten osalta joko ex-puoliso tai jopa täysin ventovieras, jonka kanssa on syntynyt vastakkaisia näkemyksiä vaikkapa pakolaispolitiikasta.

Poliisi tutkii netin kiusaamistapauksia useimmiten nimikkeillä laiton uhkaus, kunnianloukkaus tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

Laiton uhkaus koskee rikoksella, esimerkiksi pahoinpitelyllä, uhkaamista. Kunnianloukkausrikokset ovat tekoja, joissa tekijä loukkaa toista henkilöä esittämällä tästä valheellisen tiedon tai vihjauksen. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä erona kunnianloukkaukseen on se, että kerrottu tieto on totta. Teko täyttyy esimerkiksi siten, että toisesta henkilöstä laitetaan alastonkuva nettiin, tai siellä kerrotaan hänen vakavasta sairaudestaan.

Seksuaalirikokset

Nettiin liittyvien seksuaalirikosten yleisin rikosnimike on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Tekotavat liittyvät tavanomaisesti seksuaalissävytteisiin viesteihin, lähetettyihin tai vastaanotettuihin kuviin ja videoihin, sekä reaaliaikaiseen web-kamerayhteyteen.

Lasten yleisin riski netissä on kommunikointi ennestään tuntemattomien henkilöiden kanssa. Netissä kun kaikki ei aina ole sitä, miltä näyttää. Kiva oman ikäinen keskustelukumppani voi todellisuudessa olla aikuinen. Seksuaalirikokset vanhenevat alaikäisten kohdalla pääsääntöisesti vasta siinä vaiheessa, kun asianomistaja täyttää 28 vuotta.

Identiteettivarkaudet

Identiteettivarkautena rangaistaan toisen henkilötietojen, tunnistamistietojen tai muiden vastaavien yksilöintitietojen väärinkäyttö verkossa. Identiteettivarkaus tapahtuu usein osana muuta rangaistavaa käyttäytymistä, jolloin tuomittava seuraamus on usein osa yhteistä rangaistusta. Identiteettivarkaus tulee rangaistavaksi itsenäisenä rikoksena esimerkiksi tilanteessa, jossa on luotu valeprofiili, mutta esimerkiksi kunnianloukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen kriteerit eivät täyty.

Identiteettivarkauksien taloudellisesti vahingollisimmat rikokset tehdään yleensä petoksena tai maksuvälinepetoksena. Taloudellisen hyötymisen tapoja ovat esimerkiksi pikavippien ottaminen, tavaran ostaminen, puhelinliittymien avaaminen tai rahan lainaaminen pankista väärillä tiedoilla.

Rikoksen tekemiseen tarvittavat tiedot hankitaan kalastelemalla niitä sähköposteilla, murtautumalla netissä oleviin tietokantoihin, pankkiautomaattiin asennettavasta lukulaitteesta, varastetun lompakon sisällöstä tai jopa kohdehenkilön roskia penkomalla.

Petosrikokset

Nettipetosten määrä Suomessa on lisääntynyt, vaikka muu omaisuusrikollisuus on vähentynyt. Omaisuusrikoksiin on tullut aivan uusi tekijäryhmä. Erittäin yleisiä ovat netin kaupankäyntitilanteissa tehdyt petokset, joissa vain raha vaihtaa omistajaa, ja itse tuote jää saamatta.

Tuote kannattaakin yksityishenkilöiden välisessä kaupassa sopia lähetettäväksi postiennakolla ja tarkastusoikeudella, jolloin ostaja voi ennen maksua tarkistaa, ettei paketissa ole tilatun huippukannettavan sijaan esimerkiksi puhelinluetteloa.