Saatavien perintä

Tehokas ja nopea saatavien perintä vaatii ammattitaitoa ja lainsäädännön tuntemusta. Toimistomme hoitaa ammattitaidolla kaikenlaiset perintätoimeksiannot.

Saatava voidaan periä heti, kun se on erääntynyt. Saatava katsotaan perintäkelpoiseksi, kun laskua ei ole maksettu sopimusehtojen mukaisena eräpäivänä. Jos eräpäivää ei ole ennalta sovittu, erääntyy saatava maksettavaksi velkojan eräännytettyä saatavan velallista kohtaan. 

Tavallisesti perintä aloitetaan lähettämällä velalliselle perintäkirje, jossa velalliselta vaaditaan saatavan, kertyneiden korkojen ja viivästyskorkojen sekä perintäkulujen suoritusta. Asianajotoimiston lähettämä perintäkirje saa velallisen useimmiten maksamaan laskunsa nopeasti, tai ainakin ottamaan yhteyttä maksusuunnitelman tekemiseksi. Perintäkirje estää myös saatavan vanhenemisen.

Jos velkaa ei saada perityksi vapaaehtoisesti, velka voidaan periä oikeudellisesti. Oikeudellinen perintä käsittää tavallisesti kaksi vaihetta: oikeudenkäynnin ja ulosoton. Tuomiolla velasta tulee ulosottokelpoinen eli ulosottomies voi ulosmitata saatavan  velallisen tuloista tai omaisuudesta.

Konkurssissa velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava saatavansa. Huolehdimme velkojan puolesta valvontakirjelmän laatimisesta ja toimittamisesta pesänhoitajalle, ja tarvittaessa muustakin konkurssimenettelyn aikana tapahtuvasta velkojan etujen valvomisesta. 

Huoneenvuokrasaatavien osalta haemme tarvittaessa tuomioistuimelta maksuperusteen lisäksi häätöperusteen, jos vuokralainen ei maksukehotuksista huolimatta maksa erääntyneitä vuokriaan. Oikeuskäytännössä purkuperusteeksi hyväksytään tavallisesti 2–3 kuukauden ajalta maksamatta jääneet vuokrat. Ennen häädön toimeenpanoa ulosottoviranomainen antaa vuokralaisella muuttokehotuksen, jossa ilmoitetaan, mihin päivämäärään mennessä vuokrakohteen on oltava tyhjä.

Etusivulle