Kesätyön pelisäännöt

1.5.2016
Työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Pyydä ennen kesätöiden alkua kirjallinen työsopimus, vaikka suullinenkin sopimus on pätevä. Tällöin mahdollisessa riitatilanteessa on helpompi todistaa, mitä työsuhteen alussa on sovittu. Ellei sopimusta tehdä kirjallisena, on työnantajan joka tapauksessa annettava yli kuukauden kestävissä työsuhteissa kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Voit allekirjoittaa työsopimuksesi itse, jos olet jo täyttänyt 15 vuotta. Alle 15-vuotiaan työsopimuksen allekirjoittaa joko huoltaja tai nuori itse huoltajansa suostumuksella. Työsopimus kannattaa laatia kahtena kappaleena, toinen työntekijälle ja toinen työnantajalle.

Palkka

Palkasta sovitaan työsopimuksessa, joskin työehtosopimuksissa on voitu sopia alalla nuorelle työntekijälle maksettavasta vähimmäispalkasta. Työstä on aina maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Nuorille maksettavat palkat ovat keskimäärin 70 – 90 prosenttia alimmasta taulukkopalkasta.

Vaikka työnantajalla on velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa, sinun kannattaa myös itse merkitä tekemäsi työtunnit muistiin. Näin kannattaa tehdä erityisesti silloin, kun työpäivien pituudet vaihtelevat tai teet ylitöitä. Näin voit helposti tarkastaa, onko palkkasi maksettu oikein. Tarvittaessa voit pyytää työnantajalta palkanmaksun oikaisua.

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on annettava palkkalaskelma, josta näkyvät peruspalkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt maksut. Esimerkiksi yli- tai sunnuntaityökorvauksia taikka ilta- ym. lisiä ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne maksetaan aina sen lisäksi.

Palkka maksetaan työntekijän ilmoittamalle pankkitilille. Työnantaja voi maksaa palkan käteisenä vain pakottavasta syystä esimerkiksi silloin, jos työntekijällä ei ole pankkitiliä.

Jos et ennätä pitää kertynyttä lomaa tai vapaata kesätyön aikana, maksetaan sinulle lopputilissä vuosilomakorvaus. Lomakorvausta on maksettava kaikista, jopa muutaman tunnin pituisista työsuhteista.

Työturvallisuus

Työlainsäädäntö suojelee nuoria alle 18-vuotiaita työntekijöitä. Työtehtävät pitää suhteuttaa nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Sinulla ei siis saa teettää työtä, joka voi vahingoittaa terveyttäsi, kehitystäsi tai koulunkäyntiäsi. Myös nuorten työntekijöiden työaikoja on rajoitettu, ja tietyt vaaralliset työt on kielletty kokonaan.

Esimiehen velvollisuus on perehdyttää työntekijä työhön. Työntekijälle on kerrottava työpaikan vaaroista, ja hänelle on opetettava, kuinka vaarat voidaan välttää ja kuinka työ tehdään oikein ja turvallisesti.

Vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla, mutta siitä huolehtiminen kuuluu kaikille työpaikalla oleville. Käytä työnantajan käyttöösi antamia henkilönsuojaimia, ja ole muutoinkin huolellinen ja varovainen työssäsi.

Työtodistus

Kesätyöt ovat pääosin määräaikaisia, jolloin työsopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista sovitun määräajan kuluttua umpeen. Työsuhteen päättyessä sinun kannattaa pyytää työnantajaltasi työtodistus. Sillä pystyt osoittamaan aikaisemman työkokemuksesi hakiessaan uutta työpaikkaa. Myös joihinkin koulutuksiin hakiessasi voit saada lisäpisteitä työtodistuksella osoitetusta työkokemuksesta.