Kuluttajansuoja-asiat

Näyttötaakalla eli todistustaakalla tarkoitetaan sitä kumpi asianosainen joutuu kantamaan riskin riittävän näytön puuttumisesta ja kuinka korkeaa todennäköisyyttä riittävältä näytöltä vaaditaan. Näyttötaakka kuluttajaoikeudessakin on lähtökohtaisesti sama kuin muussakin oikeudenkäytössä – eli näyttötaakka on sillä osapuolella, joka väittää tai vaatii jotakin. Kuluttajaoikeudessa on kuitenkin poikkeuksia näyttötaakka-asioissa kuluttajan hyväksi.

Esimerkiksi kuluttajan, joka väittää tavaran tai palvelun olevan virheellistä, on kyettävä osoittamaan virheen olemassaolo jollakin tavalla. Jos kuluttaja on pystynyt osoittamaan virheen olemassaolon, näyttötaakka siirtyy elinkeinonharjoittajalle. Elinkeinonharjoittajan tulee taas esittää vastanäyttöä siitä, että tuote tai palvelu ei ole virheellinen tai sitten esimerkiksi siitä, että virhe ei johdu elinkeinonharjoittajasta, vaan esimerkiksi tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Elinkeinonharjoittajan osalta kuluttaja-asiat vaativat käännetyn näyttötaakan vuoksi erityisiä perustelutaitoja. Kuluttajalle puolestaan tärkeää on asiansa osaava asianajaja, joka ymmärtää käytännön asiat oikeudellisen ongelman taustalla.

Oikeuskäytännön tuntemus ja vahvuuteni neuvottelupöydässä ovat tehokas yhdistelmä kuluttaja-asioiden hoitamisessa.

Katso kirjoittamiani artikkeleita:

Etusivulle