Vahingonkorvausasiat

  • Vahingonkorvaus on keino, jolla vahinkoa kärsinyt pyritään saattamaan siihen samaan taloudelliseen asemaan, missä hän olisi, mikäli vahinkoa ei olisi tapahtunut.
  • Neuvon ja autan asiakkaitani kaikissa vahingonkorvausriidoissa, liittyivätpä ne varallisuus-, esine-, tai henkilövahinkoihin.
  • Toimin vahingonkorvausasioissa niin vaatimuksia esittävien kuin vaatimuksiin vastaavienkin osapuolten avustajana tuomioistuimissa ja viranomaisissa.
  • Asiamieheen kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahingon synnyttyä, jotta korvausasia eteenpäin vieminen lähtee oikeille raiteille heti alusta alkaen.
  • Minulla on pitkäaikainen käytännön kokemus vahingonkorvausoikeudesta. Tämä antaa asiakkailleni etulyöntiaseman, ja vähentää asioiden hoitamisesta syntyviä kustannuksia.

Etusivulle