Artikkelit


Potilasvahingot

Potilasvahinkolain piiriin kuuluvat kansalaisuudesta riippumatta kaikki henkilöt, jotka saavat hoitoa Suomessa. Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunutta vahinkoa, jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö kuten lääkäri, hammaslääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tms.

Lue lisää ...

Asianomistajan kuolema

Kenelle asianomistajan kuoltua siirtyy syyteoikeus, ja ketkä käyttävät asianomistajan kuoltua puhevaltaa vahingonkorvausasioissa?

Lue lisää ...

Avioero-ositus

Kun avioliitto päättyy, puolisoiden aviovarallisuussuhteet puretaan. Jos puolisoilla on avio-oikeus joko kaikkeen tai osaan toistensa omaisuutta, tehdään ositus. Jos puolisoilla on avioehtosopimus, jolla on rajattu avio-oikeudet kokonaan pois, suoritetaan omaisuuden erottelu.

Lue lisää ...

Ennakkoperintö

Mikä on ennakkoperintö, ja miten se otetaan huomioon perinnönjaossa - vai otetaanko?

Lue lisää ...

Kilpaileva toiminta työnantajan kanssa

Saako työsuhteen aikana kilpailla työnantajan kanssa? Entä työsuhteen päätyttyä?

Lue lisää ...

Valmistautuminen asunto- ja kiinteistökauppaan

Asuntokaupan riskeihin kiinnitetään aivan liian vähän huomiota. Myös ostajien ja myyjien tietämys kaupan osapuolten velvollisuuksista on vähäinen. Olen kerännyt linkkikokoelman tärkeisiin tiedon lähteisiin.

Lue lisää ...

Hyödynnä lahjaverotukset tarjoamat mahdollisuudet

Lahjaveroa on maksettava, kun omaisuus siirtyy toiselle henkilölle lahjana, ja lahjan arvo on 4.000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa on maksettava myös silloin, kun samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 4.000 euroa tai enemmän. Lahjaverotus tarjoaa kuitenkin monia mahdollisuuksia verosuunnitteluun.

Lue lisää ...

Narsisti oikeusriidan osapuolena

Narsistiselle henkilölle oikeudenkäynnin todellinen tarkoitus on usein aivan muu, kuin mistä siinä on muodollisesti kyse. Hänelle riidan kohteena oleva asia voi olla toissijainen. Todellista riitaa ei osapuolten välillä aina ole edes olemassa, vaan narsisti käyttää oikeudenkäyntejä omien kieroutuneiden tarkoitusperiensä saavuttamiseen.

Lue lisää ...

Jokamiehenoikeuksista

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnosta nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa, eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

Lue lisää ...

Tupakkalaki tiukentuu

Voidaanko tupakointi kieltää asukkaiden hallinnassa olevista tiloista, kuten asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluvilla parvekkeilla, huoneistojen käytössä olevissa ulkotiloissa tai jopa huoneistojen sisätiloissa?

Lue lisää ...

Identiteettivarkauksien ehkäiseminen ja niihin puuttuminen

Identiteettivarkaus tarkoittaa toisen henkilötietojen, tunnistamistietojen tai muiden vastaavien yksilöivien tietojen oikeudetonta käyttöä, josta uhrille aiheutuu taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. Uhrin nimissä voidaan esimerkiksi nostaa lainaa, tehdä sopimuksia tai tilata tavaraa netistä. Identiteettivarkaus liittyy yleensä johonkin toiseen rikokseen. Voinko jotenkin ehäistä niitä, tai puuttua niihin vahinkojen minimoimiseksi?

Lue lisää ...Edelliset / Seuraavat