Yritysjuridiikka

  • Yritysjuridiikassa maksimoidaan yrityksen kilpailuetu järjestämällä toiminta oikeuden osalta mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi.
  • Tyypillisesti hoitamani yritysjuridiikan toimeksiannot liittyvät yritysten sopimusten laadintaan, sopimusten tulkintaan, yhtiöoikeudellista osaamista edellyttävään konsultointiin, yrityskauppaprosesseissa avustamiseen sekä erilaisten asiakirjojen laadintaan.
  • Hoidan myös eri toimialoilla liikejuridiikkaan liittyviä riita-asioita.
  • Erityisosaamista vaativissa tehtävissä minulla on käytettävissäni laaja eri toimialoja edustava asiantuntijaverkosto muun muassa verotuksen, kirjanpidon ja tilintarkastuksen aloilta.

Etusivulle