Artikkelit

Puolison perintöoikeus

Leski voi periä ensiksi kuolleen puolisonsa vain, jos hän on saamassa tältä omaisuutta testamentilla, tai jos perittävältä ei ole jäänyt rintaperillisiä. Eloonjääneen puolison perintöoikeudellinen asema on erilainen perintö- kuin testamenttisaannossa. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia leskellä on perintösäaannossa?

Lue lisää ...

Lesken asumissuoja

Leski voi periä ensiksi kuolleen puolisonsa vain, jos hän on saamassa tältä omaisuutta testamentilla, tai jos perittävältä ei ole jäänyt rintaperillisiä. Eloonjääneen puolison perintöoikeudellinen asema on erilainen perintö- kuin testamenttisaannossa. Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia leskellä on perintösäaannossa?

Lue lisää ...

Avioero- ja jäämistöositus

Avioliittolaissa ei ole määrätty osituspakkoa, eikä laki aseta estettä sille, että puoliso luopuu vaatimasta tasinkoa. Avioliittolain ositusta koskevat säännökset ovat tahdonvaltaisia, joten puolisoilla on oikeus jakaa omaisuutensa muullakin tavalla kuin puolittamisperiaatteen mukaisesti. Mutta miten välttää kohtuuton lopputulos ja verokarikot?

Lue lisää ...

Lapsen vieraannuttaminen

Vieraannuttamisella tarkoitetaan sellaista vanhemman toimintaa, jolla hän erotilanteessa pyrkii vaikeuttamaan lapsen ja toisen vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta, ja jopa estämään sen kokonaan. Vieraannuttajan motiiveina ovat yleensä hänen kokemansa katkeruus ja viha eron toista osapuolta kohtaan. Vaikeudet syntyvät, kun vanhempi ei kykene erottamaan lapsen tarpeita omista tunteistaan, ja lapsesta tulee pelinappula.

Lue lisää ...

Yhteiselämän lopettaminen

Vaikka perheen yhteisenä kotina käytetty asunto olisi yksin toisen aviopuolison omistuksessa, on toisella puolisolla perheen hajotessa avioliittolakiin perustuvia oikeuksia, joilla suojataan sitä puolisoa, joka on enemmän asunnon ja sen irtaimiston tarpeessa.

Lue lisää ...

Avoero - omaisuuden erottelu ja hyvitys

Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain säännöksillä pyritään edistämään oikeudenmukaisen lopputuloksen toteutumista omaisuuden erottelussa. Lisäksi laki tarjoaa oivan riidanratkaisumenettelyn tilanteissa, joissa avopuolisot eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen yhteiselämän päättämiseen liittyvistä varallisuusoikeudellisista kysymyksistä.

Lue lisää ...

Oikeuksien voimaan saattaminen rekisteröinnillä

Oikeustoimen vaikutusten voimaan saattaminen edellyttää toisinaan asiakirjan, tai siinä olevien tietojen rekisteröintiä. Rekisteröinnillä voidaan lisäksi vahvistaa henkilön oikeudellista asemaa, ja saada suojaa esimerkiksi velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa tai ulosotossa.

Lue lisää ...

Koeaika työsuhteessa

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia työnteon aloittamishetkestä alkavasta koeajasta. Siitä on säädetty työsopimuslaissa sekä joissakin työehtosopimuksissa. Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille työsopimuksen osapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus etukäteisodotuksia. Osapuolet voivat koeajalla selvittää, vastaako työ työntekijän toiveita, ja toisaalta, soveltuuko työntekijä hänelle annettuun työtehtävään.

Lue lisää ...

Edelliset /