Artikkelit


Nämä kirjoittamani artikkelit on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja, eikä niitä tule pitää oikeudellisen neuvon lähteenä. Sivuillani olevaa tietoa ei tule hyödyntää ilman asianajajan konsultointia. Tällä sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on eli ilman takuuta esitettyjen tietojen ajantasaisuudesta, kattavuudesta tai oikeellisuudesta taikka näiden tietojen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Aineistosta saattaa puuttua viimeisimmät lainmuutokset tai päätökset, joten sivujen tekstillä ei voida ottaa kantaa uusiin tai vireillä oleviin tapauksiin. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen nojalla.


Asunto- ja kiinteistöasiat

Eväitä onnistuneeseen asuntokauppaan

Asunto- ja kiinteistökauppaan valmistautuminen

Asunnon kunto ja virheet

Vastuunrajoitusehdot kiinteistökaupassa

Ohjeita käytetyn asunnon ostajalle virhetilanteessa

Hinnanalennus asunto- ja kiinteistökaupassa

Varo huijaria vuokra-asuntomarkkinoilla

Remontista voi saada vuokranalennusta

Vastuista asunto-osakeyhtiössä

Häiritsevä elämä ja vuokrasuhde

Asunto-osakeyhtiön paperisista osakekirjoista luovutaan

Lapsiasiat

Lapsen huolto

Lapset vanhempien avioeron puristuksessa

Lapsen oikeus riittävään elatukseen

Lapsen vieraannuttaminen

Lastenhuoltolain uudistaminen

Lapset, huolto ja perheväkivalta

Perheoikeus

Narsisti oikeusriidan osapuolena

Eron jälkeinen vainoaminen

Yhteiselämän lopettaminen

Avioero-ositus

Avioero- ja jäämistöositus

Toimitetun osituksen riitauttaminen

Avoero - omaisuuden erottelu ja hyvitys

Omistusasunnon käytöstä avioliiton päättyessä

Omistusoikeus ja nimiperiaate avioliitossa


Perintöasiat


Ikääntymiseen varautuminen oikeudellisesti

Jäämistösuunnittelu

Perinnönjättäjältä saadut lahjat

Älä kylvä perintöriidan siemeniä

Ennakkoperintö

Valmistelevat toimet ennen perunkirjoitusta

Perunkirjoitukseen kannattaa panostaa

Perinnöstä ja testamentista luopuminen

Puolison perintöoikeus

Testamenttiin perustuvan oikeuden voimaan saattaminen

Lesken asumissuoja

Kansainväliset perintöasiat Euroopan Unionissa

Hyödynnä lahjaverotuksen tarjoamat mahdollisuudet

Digitaalinen jäämistö

Sukulaisten perintöoikeudesta


Oikeudenkäynti

Oikeudellisen avun kustannusten kattaminen

Todistajana oikeudessa

Asianajajien valvonta

Jos joudut rikoksen uhriksi

Valtion varoista maksettavat rikosvahinkokorvaukset

Internetiin liittyviä rikoksia

Identiteettivarkauksien ehkäiseminen ja niihin reagointi

Asianomistajan kuolema


Muut

Potilasvahingot

Kuka korvaa koiran aiheuttamat vahingot

Yrittäjä vai työntekijä

Koeaika työsuhteessa

Kilpaileva toiminta työnantajan kanssa

Kesätyön pelisäännöt

Oikeuksien voimaan saattaminen rekisteröinnillä

Jokamiehenoikeuksista

Tupakkalaki tiukentuu

Lentomatkustajan oikeudet ongelmatilanteissa

Yleinen kiinniotto-oikeus

Lakimuutos parantaa matkailijan kuluttajansuojaa

Tavaran virhe kuluttajakaupassa

Maksuhäiriömerkinnät