Perhe- ja lapsioikeus

  • Hoidan asiantuntemuksella lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyviä asioita.
  • Laadin perheoikeudellisia asiakirjoja:

    • avioehtosopimuksia
    • ositus- ja erottelusopimuksia
    • edunvalvontavaltuuksia

  • Avustan asianosaisia ositus- ja omaisuuden erotteluasioissa.