Digitaalinen jäämistö

18.8.2018


Suurin osa suomalaisista käyttää aktiivisesti erilaisia verkkopalveluita, kuten sosiaalista mediaa, nettikauppoja ja pilvipalveluita. Vainajan digitaalinen jäämistö jää helposti elämään omaa elämäänsä, joskus hallitsemattomastikin, jos sen kohtaloa ei suunnitella ja järjestetä etukäteen.

Vainajan käyttäjä- ja sähköpostitilien, verkkokauppatunnusten ja someprofiilien sulkeminen on omaisten vastuulla. Kuolleen läheisensä asioita hoitavalla voi olla suuri työ selvittää, mitä kaikkia palveluita vainaja on käyttänyt, ja millä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla hän on niihin kirjautunut.

Pienellä etukäteissuunnittelulla voit helpottaa digitaalisen jäämistösi hoitamista huomattavasti.

Testamentti digiomaisuudesta

Digitaalisesta jäämistöstä kannattaa määrätä testamentilla. Testamentin avulla voit kertoa läheisillesi, miten toivot digitaalista jäämistöäsi hoidettavan ja digitaalista muistoasi vaalittavan. Jos digitaalinen omaisuutesi sisältää perillisten kannalta arkaluontoista sisältöä, voit määrätä sen tuhottavaksi ulkopuolisen henkilön toimesta.

Testamenttiin kannattaa listata kaikki käyttämäsi verkkopalvelut, niiden käyttäjätunnukset ja salasanat sekä tieto siitä, mitä toivot käyttäjätilille ja palveluun tallennetulle sisällölle tehtävän kuolemasi jälkeen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että useimpien palveluiden käyttöehdoissa kielletään tunnusten luovuttaminen ulkopuolisille, joten tällaisen listan tekeminen on omalla vastuullasi.

Verkkopalveluiden omat varautumiskeinot

Monissa sosiaalisen median palveluissa käyttäjä voi itse määrittää, mitä haluaa profiililleen tapahtuvan kuolemansa jälkeen. Jotkut haluavat profiilinsa poistuvan heti, toiset haluavat profiilinsa säilyvän jonkin aikaa esimerkiksi läheisille tarkoitettuna muistosivuna.

Joissakin palveluissa käyttäjä voi myös nimetä henkilön, jolle haluaa siirtää käyttäjätilinsä käyttöoikeudet kuolintapauksessa.

Käyttäjätilien selvittäminen

Jos joudut selvittämään toisen henkilön digitaalista jäämistöä, kaikki vainajan käyttäjätilit ja verkkopalvelut kannattaa kartoittaa ja tarpeen mukaan lopettaa. Vihjeitä vainajan käyttämistä palveluista voi saada esimerkiksi hänen tietokoneensa selaimen välimuistista ja sivuhistoriasta.

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki määrää, että kuolinpesän osakkaista tulee vainajan sijaan laissa tarkoitettuja viestinnän osapuolia, joten osakkaat voivat hallinnoida vainajan digitaalista jäämistöä perintökaaren määräämällä tavalla.

Käyttäjätilien lopettaminen

Jokaisella palveluntarjoajalla on omat käytäntönsä käyttäjätilien poistamiseen. Joskus palveluiden sulkeminen voi olla työlästä, eikä kaikkia tilejä saa suljettua vain käyttäjän kuolemasta ilmoittamalla. Väärinkäytösten välttämiseksi osa palveluntarjoajista vaatii kopioita esimerkiksi kuolintodistuksesta ja ilmoittajan henkilötodistuksesta ennen kuin suostuu sulkemaan käyttäjätilin.

Useimmissa palveluissa käyttämättömät käyttäjätilit lakkaavat automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Aikaraja voi kuitenkin olla pitkä ja tänä aikana vainaja voi joutua identiteettivarkauden uhriksi. Kuolleen henkilön käyttäjätunnuksilla voi esimerkiksi tilata tavaraa ja palveluita, ja niistä aiheutunut lasku voi tulla kuolinpesän maksettavaksi.

Muistathan, että vainajalla voi olla tallennettuna paljon tunnearvoa sisältävää materiaalia, kuten kuvia, videoita ja kirjoituksia useissa eri palveluissa. Jos et ota niitä talteen ennen käyttäjätilien sulkemista, ne voivat kadota ikuisiksi ajoiksi.

Rahallinen omaisuus netissä

Joskus huomattavakin osa vainajan omaisuudesta voi olla digitaalisessa muodossa esimerkiksi nettikasinon pelitilillä. Kaikki vainajan omaisuus tulee selvittää perunkirjoitusta varten, jotta sille saadaan laskettua arvo. Myös sähköinen omaisuus kuuluu perintökaaren mukaisille perillisille.

Ulkomaisilta peliyrityksiltä voi olla vaikea saada rahoja takaisin. Niillä ei välttämättä ole käyttäjistä muuta tietoa kuin sähköpostiosoite, joten pelaajan henkilöllisyyden tunnistaminen voi olla mahdotonta, ja rahat voivat jäädä peliyritykselle. Jos käyttäjätunnukset ovat omaisilla tiedossa, he voivat itse siirtää rahat kuolinpesän tilille.Artikkeleihin