Eron jälkeinen vainoaminen


24.4.2017


Parisuhteen päättyminen on tyypillisin alkutilanne vainoamiselle. Vainoamista ilmenee myös muissa kuin eron jälkeisissä tilanteissa, mutta useimmiten vainoaja ja vainottu ovat entiset kumppanit.

Vainoamisen ennusmerkit näkyvät usein jo parisuhteen aikana. Esimerkiksi kumppanin tiukka kontrollointi ja alistaminen sekä fyysisen väkivallan käyttö edeltävät usein eron jälkeistä vainoamista.

Vainoaminen on rikos

Vainoaminen on ollut vuoden 2014 alusta lähtien virallisen syytteen alainen rikos, jonka enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Nykyinen laki antaa mahdollisuuden puuttua toistuviin, uhrin tahdon vastaisiin tekokokonaisuuksiin, jotka ennen lakimuutosta eivät välttämättä täyttäneet minkään rikoksen tunnusmerkistöä.

Rikoslaissa vainoamisella tarkoitetaan toistuvaa uhkaamista, seuraamista, tarkkailua, yhteydenottoja tai muita näihin rinnastettavia tekoja, jotka aiheuttavat vainotussa pelkoa ja ahdistusta. Yleensä vainoaminen koostuu useista yksittäisistä teoista, jotka muodostavat yhdessä suuremman kokonaisuuden.

Uhkaaminen

Uhkaamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa vainoaja on tehnyt uhrille tiettäväksi, että tälle voi tapahtua jotakin, mikä on uhkaajan vallassa. Vainoamistapauksissa uhkaamisen ei tarvitse kohdistua suoranaisesti uhriin, vaan kohteena voivat olla esimerkiksi uhrin lapset, läheiset tai ystävät. Myös uhrin omaisuuden vahingoittaminen voidaan katsoa uhkaamiseksi.

Seuraaminen

Seuraamisella tarkoitetaan sitä, että tekijä kulkee uhrinsa perässä tai asettuu tämän olinpaikan, esimerkiksi kodin tai työpaikan, läheisyyteen. Tekotapa täyttyy, vaikka tekijä ei pyrkisi puheyhteyteen uhrinsa kanssa. Sattumalta kohtaaminen ei luonnollisestikaan täytä seuraamisen tunnusmerkkejä.

Tarkkaileminen

Tarkkaileminen on uhrin toimien seuraamista ja havainnointia joko suoraan tai apuvälineitä käyttäen. Tekijä voi käyttää tarkkailussa apunaan esimerkiksi kiikaria tai kameraa, mutta myös paljain silmin tai korvin toteutettu tarkkailu täyttää tunnusmerkistön. Tarkkailu on rangaistavaa, vaikka se tapahtuisi kotirauhan piirin ulkopuolella.

Yhteyden ottaminen

Yhteyden ottaminen on vainoamisen yleisin tekotapa. Kyse on yhdensuuntaisista kommunikaatioyrityksistä joko soittamalla, viestejä lähettämällä tai uhrin luokse menemällä. Myös uhrin seuraaminen ja lähestyminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sekä lahjojen tai muiden huomionosoitusten lähettäminen voivat täyttää vainoamisen kriteerit.

Vainoamiseen reagointi

Tee rikosilmoitus ja hanki tarvittaessa lähestymiskielto.

Tee itsellesi ja lapsillesi turvasuunnitelma.

Kerro uhasta ystävillesi, sukulaisillesi ja työtovereillesi sekä lastesi päiväkodin tai koulun henkilökunnalle. He voivat auttaa sinua turvasuunnitelman toteuttamisessa sekä todistusaineiston keräämisessä.

Vaihtele päivittäisiä rutiinejasi, kuten aikataulujasi ja reittejäsi. Vaihda puhelinnumerosi salaiseksi ja uusi tarvittaessa lukot. Kun laitat eron vireille, kerro lastensuojelun työntekijöille ja asianajajallesi väkivallasta ja uhkailusta. On tärkeää, että asia tulee huomioiduksi esimerkiksi lasten huoltajuus- ja tapaamisasioista päätettäessä.Artikkeleihin