Häiritsevä elämä ja vuokrasuhde


3.10.2016Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen viettää asunnossaan häiritsevää elämää. Purkuperuste koskee soveltuvin osin myös sellaisia kiinteistön tai rakennuksen yhteisiä tiloja ja laitteita, jotka ovat vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytössä.

Mikäli vuokranantaja haluaa purkaa vuokrasopimuksen vuokralaisenviettämän häiritsevän elämän perusteella, tulee hänen ensin antaa vuokralaisellekirjallinen varoitus.


Mitä on häiritsevä elämä?


Häiritsevällä elämällä tarkoitetaan esimerkiksi kovaäänistä ja toistuvaa musiikin soittamista, muuta metelöintiä sekä naapureita häiritsevää äänekästä juhlimista. Vuokralainen vastaa aina myös perheenjäsentensä ja vieraidensa aiheuttamasta häirinnästä.


Purkuperuste edellyttää toistuvaa piittaamattomuutta
naapureista, eivätkä tavanomaisesta elämisestä aiheutuvat äänet voi aiheuttaa
vuokrasuhteen purkamista. Merkitystä on myös sillä, mihin vuorokauden aikaan
häirintä tapahtuu.


Vuokralaisen tehoton katuminen


Vuokralainen oli melunnut asunnossa ja rappukäytävässä, käyttänyt pyykkitupaa järjestyssääntöjen vastaisesti, häirinnyt pyykkituvan muita käyttäjiä sekä rikkonut toistuvasti tavaroiden säilyttämistä koskevia sääntöjä. Vuokralaisen piittaamaton toiminta oli jatkunut, vaikka häntä oli huomautettu
asiasta ja hänen kanssaan oli käyty talon järjestyssääntöjä läpi.


Vuokralaisen mielestä vuokranantajalla ei ollut oikeutta purkaa vuokrasopimusta ja hän väitti muuttaneensa sittemmin käytöstään. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön perusteella oikeutta purkaa vuokrasopimus on kuitenkin lähtökohtaisesti arvioitava sen tilanteen perusteella, joka on vallinnut, kun vuokrasopimuksen purkamisilmoitus on annettu vuokralaiselle tiedoksi.


Tässä tapauksessa hovioikeus katsoi, että häiritsevästä elämästä varoitetun vuokralaisen vuokrasopimus voitiin purkaa ja vuokralainen voitiin velvoittaa muuttamaan asunnosta häädön uhalla.


Lasten häiritsevä käyttäytyminen


Ennen vuokrasopimuksen purkamista perheelle oli annettu kaksi varoitusta muun muassa perheen lasten väkivaltaisuudesta, muiden asukkaiden nimittelemisestä, muiden lasten päälle sylkemisestä, ovikellojen turhasta soittamisesta sekä virtsaamisesta muiden asukkaiden pihoille.


Hovioikeus katsoi vanhempien suhtautuneen välinpitämättömästi, puolustavasti ja jopa hyväksyvästi lastensa toimiin yhteisellä piha-alueella. Vuokrasuhde todettiin puretuksi ja perhe velvoitettiin muuttamaan välittömästi pois asunnosta häädön uhalla.


Vahingonkorvaus naapuriasunnon vuokranantajalle


Näyttö hovioikeudessa osoitti, että talossa oli huono äänieristys. Yläkerran naapurit eivät sietäneet alakerrasta kuuluvia ääniä edes päiväsaikaan, eivätkä illalla, vaikka olivat itse valveilla ja esimerkiksi
katsomassa televisiota.


Yläkerran pariskunta häiritsi jatkuvasti alakerran vuokralaisia siten, että alakerran vuokralaiset vaihtuivat taajaan. Yläkerran pariskunta tuomittiin maksamaan alakerran asunnon vuokranantajalle vahingonkorvausta vuokranvälityspalkkioista ja vuokranmenetyksistä.Artikkeleihin