Lakimuutos parantaa matkailijan kuluttajansuojaa

28.06.2018


Heinäkuun alusta matkailualalla astuu voimaan kaksi lakimuutosta. Vanhentuneen valmismatkalain korvaa laki matkapalveluyhdistelmistä, ja samalla laki valmismatkaliikkeistä korvataan lailla matkapalveluyhdistelmien tarjoajista.

Lakimuutosten taustalla on EU:n matkapakettidirektiivi, jolla pyritään yhtenäistämään matkanjärjestäjiä koskeva lainsäädäntö ja velvollisuudet eri EU-maissa.

Matkapaketti

Uusi laki huomioi entistä paremmin uudet matkanhankintatavat. Uuden lainsäädännön myötä valmismatkasta tulee matkapaketti, ja samalla sen käsite laajenee koskemaan matkanjärjestäjän kokoamien pakettien lisäksi myös sellaisia matkapalveluyhdistelmiä, jotka matkustaja itse kokoaa elinkeinonharjoittajan verkkosivujen kautta tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa.

Yhdistetty matkajärjestely

Uutta lakia sovelletaan myös niin sanottuihin yhdistettyihin matkajärjestelyihin, joissa elinkeinonharjoittaja avustaa matkustajaa tekemään erillisiä sopimuksia muiden palveluntarjoajien kanssa.

Yhdistetty matkajärjestely syntyy, jos elinkeinonharjoittaja edesauttaa matkustajan suorittamaa kunkin matkapalvelun erillistä valintaa ja maksamista yhden yhteydenoton aikana, tai jos elinkeinonharjoittaja edesauttaa vähintään yhden täydentävän matkapalvelun ostamista toiselta elinkeinonharjoittajalta kohdistetusti, esimerkiksi sivuillaan olevan linkin kautta.

Matkan peruuttaminen

Uuden lain mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapakettisopimus koska tahansa ennen matkan alkamista myös ilman erityistä syytä. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin tällöin oikeus periä matkustajalta entistä suurempi peruutusmaksu.

Kuten nykyisinkin, matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ilman peruutusmaksua, jos matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevat väistämättömät tai poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla.

Peruutusmaksua ei tarvitse maksaa myöskään silloin, jos matkanjärjestäjä tekee merkittäviä muutoksia sopimukseen.

Matkanjärjestäjän virheellinen suoritus

Jos matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, on matkustajalla uuden lain mukaan pääpiirteissään samat oikeudet kuin nykyisinkin eli tapauksesta riippuen oikeus saada virhe korjatuksi, oikeus hinnanalennukseen, oikeus purkaa sopimus ja oikeus vahingonkorvaukseen.

Lomanautinnon menetys

Kokonaan uutta laissa on matkustajan oikeus saada erillinen korvaus matka- tai lomanautinnon menettämisestä. Tähän asti lomanautinnon menetys on Suomessa korvattu osana hinnanalennusta. Jatkossa näin ei voida menetellä, vaan hinnanalennus ja lomanautinnon menetys tulee käsitellä erikseen.

Nautinnon menettämisen korvaaminen edellyttää, että matkapalvelujen suorittamisessa on ilmennyt merkittävä ongelma. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi se, että matkustaja sairastuu vakavasti matkapakettiin sisältyneen ruokatarjoilun vuoksi.

Matkustaja voi saada korvausta lomanautinnon menetyksestä myös sellaisessa tilanteessa, jossa hän peruuttaa matkansa matkanjärjestäjän matkapakettisopimuksen ehtoihin tekemien merkittävien muutosten vuoksi.


Artikkeleihin