Lentomatkustajan oikeudet ongelmatilanteissa

21.6.2017

EU-asetus lentomatkustajan oikeuksista määrittää lentomatkustajien vähimmäisoikeudet silloin, kun matkustajan pääsy lennolle evätään vastoin hänen tahtoaan, tai kun lento peruutetaan tai se viivästyy.

EU:n vahvistamia lentomatkustajan oikeuksia sovelletaan aina, kun kyseessä on EU:n sisäinen lento ja kun lento lähtee EU:n alueelta. Mikäli lento saapuu EU:hun EU:n ulkopuolelta, sovelletaan näitä lentomatkustajan oikeuksia vain, jos lennon operoi EU:n lentoyhtiö.

Lennolle pääsyn epääminen

Mikäli matkustajan pääsy lennolle evätään ylibuukkauksen vuoksi tai toiminnallisista syistä, eikä matkustaja halua vapaaehtoisesti luopua paikastaan lennolla, on matkustajalla oikeus saada korvausta ja apua sekä valita joko hinnan palautus, uudelleenreititys tai varaus myöhemmälle lennolle.

Lennon peruuntuminen

Jos lento peruutetaan, on matkustajalla oikeus hinnan palautukseen, uudelleenreititykseen tai paluumatkaan, sekä oikeus saada apua ja korvausta. Korvausoikeus syntyy, jos matkustajalle ei ole ilmoitettu lennon peruuttamisesta kahta viikkoa ennen lähtöaikaa. Lentoyhtiön ei kuitenkaan tarvitse maksaa korvausta, jos se pystyy osoittamaan, että peruutus johtui poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka lentoyhtiö olisi ryhtynyt kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, joita siltä voi kohtuudella edellyttää.

Lento katsotaan peruutetuksi, mikäli matkustaja siirretään toiselle lennolle tai jos lento saapuu eri lentoasemalle kuin mikä matkustajan lippuun oli merkitty lopulliseksi määränpääksi. Kuitenkin, jos matkustaja on suostunut uudelleenreititykseen alkuperäiselle määräasemalle tai johonkin muuhun määränpäähän, tai jos saapumislentoasema ja alkuperäisenä määränpäänä ollut lentoasema palvelevat samaa kaupunkia tai aluetta, ei kyseessä ole lennon peruutus vaan viivästys.

Lennon viivästyminen

Jos lennon lähtö viivästyy, on matkustajalla oikeus lentomatkan pituudesta ja viivästyksen kestosta riippuen saada apua, hinnan palautus ja paluulento.

Mikäli matkustaja saapuu lopulliseen määränpäähänsä yli kolme tuntia myöhässä, on hänellä oikeus korvaukseen, ellei viivästys johtunut poikkeuksellisista olosuhteista. Poikkeuksellisia olosuhteita ovat esimerkiksi ilmaliikenteen hallintaa koskevat päätökset, poliittinen epävakaus, huonot sääolosuhteet sekä turvallisuusriskit. Sellaisia eivät kuitenkaan ole esimerkiksi useimmat lentokoneiden tekniset viat.

Matkustajia on autettava

Lentoyhtiöt ovat velvollisia avustamaan matkustajia odotusaikana veloituksetta. Matkustajille on tarjottava virvokkeita, ruokaa ja mahdollisuus soittaa kaksi puhelua tai lähettää kaksi viestiä esimerkiksi faksilla tai sähköpostilla. Mikäli matka siirtyy seuraavaan päivään, tulee lentoyhtiön tarjota matkustajalle majoitus sekä kuljetus lentoasemalta majoituspaikkaan ja takaisin.

Jos lentoyhtiö ei tarjoa esimerkiksi ruokaa ja virvokkeita, vaan matkustaja joutuu maksamaan ne itse, on lentoyhtiö velvollinen korvaamaan matkustajalle aiheutuneet välttämättömät, kohtuulliset ja asianmukaiset kustannukset.

Valitukset ja korvausten haku

Mikäli EU:n lentomatkustajien oikeuksia ei ole matkustajan mielestä noudatettu, tulee hänen tehdä siitä valitus lentoyhtiölle. Jos matkustaja ei saa vastausta lentoyhtiöltä, voi asiasta valittaa sen EU-maan viranomaiselle, jonka alueella ongelma ilmeni. Tapauksen voi myös antaa vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi. Korvausvaatimuksen voi esittää myös kansalliselle tuomioistuimelle lennon lähtö- tai kohdemaassa tai siinä maassa, johon lentoyhtiö on rekisteröitynyt.


Artikkeleihin