Maksuhäiriömerkinnät

23.11.2018


Luottotietorekisterin tarkoitus on antaa tietoa henkilön taloudellisesta tilanteesta sekä hänen kyvystään selvitä sitoumuksistaan. Maksuhäiriömerkintä voidaan rekisteröidä yksityishenkilön luottotietoihin pitkittyneen maksulaiminlyönnin seurauksena. Maksuhäiriö- ja muita luottotietomerkintöjä on erilaisia ja eripituisia.

Pelkästään laskun maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää luottotietoihin. Maksuhäiriö voidaan merkitä rekisteriin vasta, jos viranomainen tai kulutusluottoja myöntävä yritys on todennut maksun laiminlyönnin.

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa elämää monin tavoin, mutta muiden velkojen maksun vuoksi ei silti kannata jättää vaikkapa vuokraa tai puhelinlaskuja rästiin. Maksuhäiriömerkinnästä on yleensä vähemmän haittaa kuin esimerkiksi häädöstä tai puhelinliittymän sulkemisesta.

Käräjäoikeuden riidaton velkomustuomio ja yksipuolinen tuomio

Jotta velkoja voi siirtää velan ulosoton perittäväksi, sen tulee hakea velkaan käräjäoikeudelta
maksutuomio. Tuomioita annetaan esimerkiksi pankkien ja muiden rahoitusyhtiöiden myöntämiin lainoihin ja luottoihin sekä yritysten ja yksityishenkilöiden velkomiin laskurästeihin. Käräjäoikeus ilmoittaa kaikki maksutuomiot maksuhäiriörekisteriin.

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika on kolme vuotta. Aika kuitenkin lyhenee kahteen vuoteen, mikäli kyseinen lasku maksetaan eikä luottotiedoissa ole muita merkintöjä. Mikäli
säilytysaikana kuitenkin tulee uusi maksuhäiriömerkintä, edellisen merkinnän
säilytysaika pitenee neljään vuoteen.

Ulosottoviranomaisen toteama varattomuus

Ulosoton ilmoittamien maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika noudattaa samaa 2-4 vuoden
sääntöä kuin käräjäoikeuden ilmoittamat merkinnät. Kuitenkin suppeassa ulosotossa maksuhäiriömerkintä poistuu heti, kun lasku on maksettu ja pitkäaikaisessa ulosotossa vasta, kun ulosottomies velallisen pyynnöstä ilmoittaa ulosoton päättyneeksi.

Velkajärjestely

Luottotietomerkintä estää uuden velan ottamisen maksuohjelman aikana, mikä tukee järjestelyn onnistumista. Merkintöjä on kahdenlaisia; lakisääteisessä yksityishenkilön
velkajärjestelyssä merkintä tulee automaattisesti oikeusrekisterikeskuksesta, mutta vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä velallisen täytyy antaa velkojalle suostumus merkinnän ilmoittamiseen. Maksuhäiriömerkintä poistuu maksuohjelman päättyessä.

Suoraan ulosottokelpoiset laskut

Tietyt saatavat on määritelty laissa suoraan ulosottokelpoisiksi, mikä tarkoittaa sitä, että
velkoja voi siirtää ne ulosoton perittäväksi ilman käräjäoikeuden tuomiota jo ensimmäisen maksuhuomautuksen jälkeen. Tällaisia saatavia ovat esimerkiksi verot, sakot, elatusavut ja terveyskeskusmaksut.

Pelkkä saatavan siirtyminen ulosottoon ei vielä aiheuta maksuhäiriömerkintää. Ulosotto
ilmoittaa merkinnän luottotietorekisteriin vasta, jos ulosottoperintä epäonnistuu esimerkiksi varattomuuden tai pitkäkestoisen ulosoton vuoksi.

Suoraan ulosottokelpoiset maksut vanhenevat yleensä viidessä vuodessa.

Luotonantajan ilmoitus

Luotonantaja voi ilmoittaakulutusluottoa koskevan maksuhäiriön suoraan luottotietorekisteriin, jos maksu on viivästynyt yli 60 päivää. Ilmoituksen edellytyksenä on, että vähintään 21 päivää ennen merkinnän rekisteröintiä velalliselle on lähetetty maksukehotus,
jossa on mainittu maksuhäiriömerkinnän mahdollisuus. Tällaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on kaksi vuotta. Velkojat harvemmin käyttävät tätä mahdollisuutta.

Oma luottokielto

Itselleen voi pyytää vapaaehtoisen luottokieltomerkinnän. Sillä voi estää varastetuilla
henkilötiedoilla tehtyjä petoksia, ja vaikeuttaa omaa velkaantumistaan esimerkiksi osto- tai peliriippuvuuden vuoksi.

Oma luottokieltoon maksullinen ja se on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Oman luottokieltomerkinnän saa halutessaan koska tahansa pois.

Omien luottotietojen tarkistaminen

Lain mukaan omatluottotietonsa voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa. Yksityishenkilöiden luottotietoja rekisteröivät Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy, joilta omat luottotietonsa voi pyytää vapaamuotoisella hakemuksella esimerkiksi kirjeitse.Artikkeleihin