Toimintatapani

Olen asettanut asiakkailleni tavoitteeksi riitojen ennaltaehkäisyn.

Parhaiten tämä toteutuu käyttämällä oikeudellista asiantuntija-apua hyvissä ajoin etukäteen sitä vaativissa oikeustoimissa.

Aina riitoja ei kuitenkaan voi välttää.

Riidanratkaisu on keskeinen osaamisalueeni, ja ensisijaisesti pyrin löytämään riitaan sovinnollisen, toteuttamiskelpoisen ratkaisun.

Oikeudenkäynti ei ole aina paras keino ratkoa riitoja. Täysimittaisen oikeudenkäynnin kustannukset valmisteluineen ja pääkäsittelyineen ovat usein huomattavat ja osittain oman vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella. Näin ollen myös oikeudenkäyntikuluriski suhteessa oikeudenkäynnin taloudelliseen intressiin voi kasvaa merkittäväksi. Lisäksi osapuolten on helpompi sitoutua löytämäänsä sovintoratkaisuun kuin oikeuden antamaan tuomioon. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kenenkään tarvitsisi luopua mistään laillisina pitämistään oikeuksista.

Elleivät sovintoneuvottelut johda hyväksyttävään lopputulokseen, varmistan oikeudenkäynnissä päämieheni kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Alkuneuvottelussa arvioin, mitä vaihtoehtoja on asianne hoitamiseksi,mikä on tavoitteittenne juridinen menestymismahdollisuus ja kuluriski, paljonko kustannuksia arvioin tulevan kustakin vaihtoehdosta, mitä vaihtoehtoja siinä vaiheessa suosittelen, sekäannan ohjeistuksen mahdollisen oikeusturvavakuutuksen tai oikeusavun käyttämisestä.

Toimistoni laskutus perustuu tuntiveloitukseen ja toimeksiannon hoitamiseen käytettävään todelliseen ajankäyttöön.

Pääsääntöisesti tuntiveloitus on 272,80 euroa (220 euroa + 24 % alv). Minimiveloitus toimenpiteestä on 15 minuuttia (0,25 h) ja toimeksiannosta 186 euroa. Oikeusapuasioiden laskutuksessa noudatetaan niitä koskevia säännöksiä.

Palkkion lisäksi veloitetaan tehtävän hoidosta aiheutuvat suoranaiset kulut. Tällaisia ovat esimerkiksi viranomaismaksut, matka- ja majoituskulut sekä erityiset posti-, puhelin- ja kopiointikulut.