TERVETULOA ASIANAJOTOIMISTO

MARKKU RAIMIN KOTISIVUILLE!Rohkeita ratkaisuja ja unelmia voi toteuttaa muulloinkin kuin nuorena.

Niinpä olen päättänyt jäädä eläkkeelle - tosin jatkaen osittain asianajotoimintaani.

Hoidan kaikki keskeneräiset toimeksiannot sovitusti.

Jatkossa keskityn aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuteen liittyviin toimeksiantoihin.

Painopistealueitani ovat puolisoiden omistus- ja velkasuhteet, avio-oikeusjärjestelmä, omaisuuden ositus ja erottelu, perimysjärjestys, ennakkoperintö- ja lakiosa, lesken oikeudet ja puolison perintöoikeus, testamenttimääräysten toteuttaminen sekä pesänselvitys ja perinnönjako. Toimin myös tarvittaessa käräjäoikeuden määräämänä puolueettomana pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.